وبلاگ رسمی هواداران گروه دنگ شو http://dangshower.mihanblog.com 2019-01-18T22:46:41+01:00 text/html 2015-06-19T09:50:16+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ The End http://dangshower.mihanblog.com/post/10 در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره<br>ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو<br>همه اندیشه ام اندیشه ی فرداست تو را از دور می بینم که می آیی<br> تو را از دور می بینم که می آیی که می آیی <br>تو را از دور می بینم که می خندی&nbsp; و می آیی<br><br> text/html 2015-06-19T09:46:20+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ سیاهی http://dangshower.mihanblog.com/post/9 ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد<br>غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد<br>در روی هر سپیدی خال سیاه دیدم<br>بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد<br>شرحت کسی نداند وصفت کسی نخواند<br>همچون تو ماه سیما در بحر و بر نباشد<br>سعدی به هیچ معنی چشم از تو بر نگیرد<br>تا از نظر چه خیزد کان در نظر نباشد<br>ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد<br>غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد<br> text/html 2015-06-17T16:32:25+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ دلبند http://dangshower.mihanblog.com/post/8 دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی<br>نمی کنم باور که مهمان منی<br>نمی کنم باور که با خنده ی خود<br>سکوت سنگین را چنین می شکنی<br>قدم نهادی در خانه ی من <br>شدست و روشن کاشانه ی من<br>سبو بیفکن بیاله بشکن که باده مستی ندهد<br>خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد<br>تو نور چشمان منی بر دو چشمم قدمت<br>نرو از این خانه نرو تا نمیرم ز غمت<br>به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان <br>تو بمان با من عاشق که به سر<br>همه سودای تو دارم تو بمان<br>تو بمان با من عاشق که به سر<br>همه سودای تو دارم تو بمان<br>دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی<br>نمی کنم باور که مهمان منی<br>نمی کنم باور که با خنده ی خود<br>سکوت سنگین را چنین می شکنی<br>قدم نهادی در خانه ی من <br>شدست و روشن کاشانه ی من<br>سبو بیفکن پیاله بشکن که باده مستی ندهد<br>خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد<br> text/html 2015-06-17T14:41:36+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ ماهی ها http://dangshower.mihanblog.com/post/7 ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان<br>ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان<br>ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب<br>عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان<br>عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان<br>گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل<br>جان ماهی ها باشد عشق بی جان چون بود<br>جونکه بی جان عشق نبود چون بود بی جان جهان<br>بر دهان من بدست خویش بنهادی قدح<br>تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان<br>تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان<br>گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل<br>ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان<br>ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان<br>ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب<br>عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان<br>عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان<br>دارم هوای عاشقی ای یار زودآ بیا <br>دارم هوای عاشقی ای یار زودآ بیا <br>گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل<br><br><br> text/html 2015-06-17T12:36:09+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ آبان ، کاشی 16 http://dangshower.mihanblog.com/post/6 روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ست<br>دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست<br>عقل با تو دل به یادت خونه با نور تو خونه ست<br>روز از نور تو روزه نور اولین نشونه ست<br>دل یکی بود و نبود حال دل بی تو چگونه ست<br>من گذشتم از گذشته واسه فردا بی قرارم<br>جز صدا کردن اسمت اینجا چاره ای ندارم<br>اسم تو راه&nbsp; فراره اسم تو خود قراره<br>روز من بی تو و اسمت شب تاره شب تاره تار <br>روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ست<br>دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست<br>برگ ها در دست باده درد از تو یادگاره<br>برگ و درد و ناله ی باد تو رو یاد من میاره<br>دل یکی بود و نبود آه اگه بارون بباره<br>باز باران با ترانه عکس تو آرام خانه<br>عاشقی تو راست گفتی راست گفتم عاشقانه<br>عکس تو راه فراره عکس تو خود قراره<br>بی تو و تکرار اسمت شب تاره شب تاره شب تاره شب تاره<br>روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ست<br>دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست<br> text/html 2015-06-15T13:59:01+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ بی خوابی http://dangshower.mihanblog.com/post/5 نیمه شب ها در خیابان عاشقی در زیر باران می نوازد مویه ی مهتاب<br>یاد یارم در میان و رنگ آواز بنان و لغزش آرام من در خواب<br>پشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه <br>یاد بودنت آروم جون و همراه تنه<br>روی رفتنت دوری کردنت تاب از دلم برد<br>هی داد از سفر ای داد از دلت هر لحظه ام مرد<br>ببار باران ببار یاد یارم بیار<br>الا یا ایها الساقی کجایی<br>مرا با توست چندی آشنایی<br>در این تاریک پر تکرار بی تو<br>نمانده عاشقی شعری صدایی<br>پشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه <br>ای که بودنت آروم جون و همراه تنه<br>گاهی می شود دور از تو موندن<br>تاب از دلم برد پایان تو باشی باید نترسید <br>دل به طوفان سپرد<br>ببار باران ببار یاد یارم بیار<br>من از دیوار بی پایان گریزم<br>من از تکرار پی در پی پشیمان<br>در این شهر چراغانی بی شب<br>من از تاریکی شب ها پریشان<br><br><br> text/html 2015-06-15T13:47:07+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ حلوا http://dangshower.mihanblog.com/post/4 ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای <br>ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای <br>ای سر به خوش بالای من ای دلبر رعنای من<br>لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای<br>بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم<br>از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای <br>گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت<br>فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای <br>بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم&nbsp; <br>از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای <br>ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای <br>ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای <br>من سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو<br>هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای<br>گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت<br>فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای <br>بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم&nbsp; <br>از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای <br>ای یار به خوش بالای من ای دلبر رعنای من<br>لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای<br>گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت<br>فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای <br>ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای <br>ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای <br>من سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو<br>هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای<br>ای یار به خوش بالای من ای دلبر رعنای من<br>لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای<br>گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت<br>فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای<br>ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای <br>ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای<br>ما سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو<br>هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای <br><br><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2015-06-15T12:49:20+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ های یار بیگانه نواز http://dangshower.mihanblog.com/post/3 یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازم<br>قصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشب<br>تا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم <br>شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لب<br>تو ندانی که چه کردی به منو دل من به خدا<br>چه غمت از من بی دل تو کجا من خسته کجا<br>رهگذار بی نصیبی بی قراری بی شکیبی تا سحر گه ناله سر کرده<br>نیمه شب ها در سیاهی بی نصیبی بی پناهی از سر کویت گذر کرده <br>یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازم<br>قصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشب<br>تا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم <br>شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لب<br>به که گویم چه بجویم که چه کرده غم تو به ما<br>تو کجایی چه نوایی که کسی نشنیده تو را<br>نیمه شب ها در خیابان عاشقی در زیر باران می نوارد مویه ی مهتاب<br>یاد یارم در میان و رنگ آواز بنانو لغزش آرام من در خواب<br> text/html 2015-06-15T12:34:01+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh متن آهنگ دنگ شو http://dangshower.mihanblog.com/post/2 نبود چنین مه در جهان ای دل همینجا<br>از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو<br>در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره<br>ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو<br>گریه ها کردم درو شاید نبندی <br>قصه ها گفتم کمی شاید بخندی<br>گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دل لای در<br>گر بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد<br>چنین کند رونا شو چونان کند رو چنگ شو<br>در دام او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای<br>زین بت رهایی نیستت خواهی بصد فرسنگ شو <br>ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو<br>گریه ها کردم درو شاید نبندی <br>قصه ها گفتم کمی شاید بخندی<br>خاطراتم از همین سی سال و اندی<br>گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دست لای در<br>له شو پا لای در<br>له شو دل لای در<br>له شو دل لای در<br>نبود چنین مه در جهان ای دل همینجا دنگ شو<br>از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو<br>در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره<br>ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو<br><br><br><br> text/html 2015-06-11T15:28:55+01:00 dangshower.mihanblog.com Ali Dabbagh درباره ی گروه موسیقی دنگ شو http://dangshower.mihanblog.com/post/1 سال ۱۳۸۳، ایدهٔ تشکیل یک گروه موسیقی با نگرش تازه به ترانه‌های ایرانی و <font color="#330033">موسیقی مردمی</font> ایران،رضا شایا و طاها پارسا - دو برادر ایرانی را بر آن داشت که مطالعات و جستجوهای خود را در این زمینه، در کنار فعالیت‌های اصلی خود، آغاز کنند. در آن زمان رضا شایا دانشجوی رشته ی حقوق بود و طاها پارسا پس از به پایان رساندن درس خود در <font color="#330033">طراحی شهری</font> به صورت حرفه‌ای مشغول ساخت فیلم و دیگر فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی بود. سال ۱۳۸۵، کامل تر شدن ایده‌ها منجر به انتخاب نام و ثبت رسمی دنگ شو به عنوان گروه موسیقی گردید. در سال ۱۳۸۶،&nbsp; نخستین کنسرت رسمی گروه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد که با استقبال ویژه شنوندگان و مطبوعات روبرو شد. در سال ۱۳۸۷ ضبط اولین آلبوم رسمی گروه در تهران آغاز شد و هم‌زمان، دنگ شو به برگزاری اجراها، حضور در مجامع هنری و فستیوال‌ها مبادرت می‌ورزید. در سال ۱۳۸۹ اولین آلبوم رسمی گروه به نام " شیراز چل ساله "&nbsp; منتشر شد. استقبال ویژه شنوندگان از اولین آلبوم گروه دنگ شو در سرتاسر جهان و در خواست برای بر گزاری کنسرت، موجب شد دنگ شو تور دور دنیای "شیراز چل ساله " را از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز کند. دنگ شو از ابتدا، با ساخت موسیقی متن فیلم، با سینما در ارتباط بوده است. تا پایان سال ۱۳۸۹، چند فیلم ایرانی و غیر ایرانی با موسیقی دنگ شو روی پرده سینماها رفته است و یا از تلویزیون پخش شده است.<br>موسیقی‌ گروه دنگ شو نگاهی‌ تازه به نغمه‌های بومیِ شرقی‌ و به خصوص خاور میانه دارد. ساز‌هایِ اصلی‌ِ گروه سکسفن، پیانو، تنبک، کنتر بس، درامز هستند که با آواز و ساز‌های دیگر نیز همراهی می‌‌شوند.دنگ شو در سال ۲۰۰۷ به صورتِ رسمی‌ با اجرا در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. از همان ابتدا مورد توجه شنوندگان و مطبوعات قرار گرفت . در سال ۲۰۰۸ با اجرا برای پادشاه تایلند به مناسبت سالِ جهانی‌ مولانا از طرف یونسکو ، دامنه کار خود را به بیرون از ایران گسترش داد. در ادامه این راه &nbsp;در فستیوال زمستانی سارایوو و &nbsp;در جشن دوسالانه موزه‌ لکما در ایالت کالیفرنیا حضور موفق داشت. &nbsp;<br>در سال ۲۰۱۰ با انتشار آلبوم "شیراز چل ساله" توانست در میان پر فروش‌ترین‌های موسیقی‌ آوانگارد و فری جزّ در سایت‌هایی‌ چون آمازون و سی‌دی بیبی قرار بگیرد و&nbsp;"top best seller" در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ باشد .این موفقیت باعث شد که پیشنهاد‌های برگزاری تور در آمریکا و انگلیس از طرفِ برگزار کنندگان ارائه شود و در نهایت در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اجراها ی موفقی‌ در شهر‌های مختلف این کشور‌ها داشته باشد.&nbsp;در سال ۲۰۱۲ دنگ شو به ایران بازگشت و به دلیل نداشتن اجازه کنسرت &nbsp;در ایران به ساخت موسیقی‌ برای فیلم و سریال پرداخت. هرچند در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ توانست با پشتوانه ی طرفدارانش بیش از ۷۵ اجرای موفق ولی‌ بدون تبلیغات در شهر‌های بزرگ ایران از جمله تهران برگزار کند.آلبوم "اتاق گوشواره " در تابستان 2014 کامل شد و در همان پاییز به خلوت خانه ها داخل شد .